zubní stránky - pacientsko-lékařský slovníkmmmmmmmm lékařsko-pacientský slovník  
Slovo Význam
puding alginátová otiskovací hmota
puchýř
  • výduť u progredující chronické periodontitidy
  • parodontální absces
  • retenční cysta
  • eroze pod okrajem snímací protézy
rengen všemocný terapeutický přístroj
sádra
  • otiskovací hmota
  • provizorní výplň
  • fixační cement
skousnout vysunout do protruze
smýká mně v tom (valašsky) periostitis acuta
svoje zuby nefunkční reziduum stálé dentice
šlapací vrtačka násadec s kladkovými převody
tabletky na zuby náhražka hygieny dutiny ústní u dětí
udělat zuby substituovat 20 let nepéče o chrup
umrtvit zub trepanovat
vlevo (vpravo) na levé (pravé) straně lékaře
vrtat do kosti (syn.vytáhnout nerv) endodonticky ošetřovat
vypadlá plomba fraktura sklovinné lamely, zejména u nekrotických zubů
vypadlý zub uvolněná fixní náhrada
zbytek zubu po extrakci interradikulární septum
záruční doba životnost
zatím děkuji považujte, prosím, toto ošetření definitivně za uhrazené
zlatý zub viditelný kov
zlomený zub
  • fraktura fazety
  • šupina zubního kamene
1-20m 21-40 m41-60m 61-66

 

  © Dr.Jiří Kantor_ prohlášení a ochrana soukromí
  •