zubní stránky - histologie a vývoj zubu - převzato od doc. MUDr. Jitky Kočové, CSc. ,LF UK PLZEŇ


  1.histologie
 

2.vývoj zubu

 

  © Dr.Jiří Kantor_ prohlášení a ochrana soukromí
  •